Quả cầu thông gió hút không khí nóng nhà xưởng

    .