Cánh quạt lò sấy hai chiều

Cánh quạt lò sấy hai chiều dùng để thổi khí hoặc hút. Đường kính cánh theo yêu cầu của khách hàng. Đường kính cánh: 500, 600, 680, 700, 800, 900, 1000,…

.